Пріоритетні напрямки роботи школи

 • Впровадження інноваційних технологій навчання і виховання, досягнень передового педагогічного досвіду та психолого – педагогічних надбань науки та практики;
 • Урізноманітнення форм методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • Використання комп’ютерних технологій в процесі вивчення всіх предметів навчального плану, забезпечення ефективного використання інформаційних та електронних засобів навчання;
 • Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, забезпечення доступу учасників навчально-виховного процесу до необхідних інформаційних джерел (інформаційні технології, світова мережа Internet);
 • Створення належних санітарно-гігієнічних вимог;
 • Удосконалення індивідуальної роботи з першокласниками, врахування їхніх фізичних можливостей та рівня розвитку, визначення індивідуального ритму навчання;
 • Створення умов для адаптації першокласників до навчання у початковій школі, п’ятикласників – в основній школі;
 • Розвиток особистості дитини з високим рівнем духовності та національної самосвідомості;
 • Глибоке вивчення української мови відповідно до її статусу, рідної історії, культури, природи нашого краю, фольклору, мистецтва, традицій, національної символіки ;
 • Удосконалення системи роботи щодо забезпечення і зміцнення здоров’я учнів;
 • Посилення профілактичної роботи з неповнолітніми;
 • Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадської активності;
 • Забезпечення наступності між дошкільною освітою та початковою школою.

Вам також може сподобатись...